Skip to main content
 

Svensk analyse av EUs forslag om lovfestet minstelønn

29. mai 2020

EU-kommisjonen har nylig lansert et forslag om enfelles EU-regluering av minstelønn. De overordnete målene er å beskytte lavlønte og minske fattigdommen, og samtidig opprettholde sysselsettingsmulighetene. Men minstelønn er ikke et effektivt virkemiddel for å redusere fattigdom, skriver den svenske forskeren Per Skedinger i notatet «Reglering av minimilöner på EU-nivå – rätt väg att gå?»

Han begrunner det slik:

Riktignok bidrar minstelønn til å redusere lønnsforskjeller, men det kan ikke påvises noen vesentlig økning i andelen lavtlønte totalt i EU. Forskningen på dette området støtter heller ikke det faktum at minstelønn er et effektivt instrument for å redusere fattigdom, da de mest utsatte ofte mangler arbeid og mange med minstelønn ikke bor i fattige husholdninger.

Notatet er utgitt av Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) i mai 2020. Per Skedinger er forsker ved Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm og professor i nasjonaløkonomi ved Linnéuniversitetet i Växjö.

 
Nyhet