Skip to main content
 

Stortingskomité: Ofre for a-krim og menneskehandel må unntas ventetid for dagpenger

10. mars 2020

En enstemmig arbeids- og sosialkomité har oversendt Stortinget et forslag til tydeliggjøring av at ofre for menneskehandel og arbeidslivskriminalitet skal være unntatt fra ventetidsbestemmelsene i folketrygdens bestemmelser om rett til dagpenger. Forslaget ble lansert av Arbeiderpartiets representanter i komiteen.

Nyhet