Skip to main content
 

Stortinget vil presisere tillitsvalgt-begrepet

22. november 2023

Tvilen om begrepet oppsto da bedriften Kaefer i Haugesund inngikk en skriftlig avtale om innleie fra bemanningsbyrå med et verneombud, uten at de tillitsvalgte i Fellesforbundets klubb ble involvert. Nå slår Stortinget fast at dette er ulovlig.

Kaefer mener at de hadde rett til dette, og tidligere arbeidsminister Marte Mjøs Persen gikk god for løsningen da hun svarte på spørsmål både skiftlig og muntlig i Stortinget. Da reagerte LO og Fellesforbundet.

Siden lovendringen i 2019, har kun de tillitsvalgte etter hovedavtalen anledning til å inngå avtale om innleie.

Da det i år ikke lenger ble lovlig med innleie av arbeidstakere fra bemanningsbyrå ved midlertidig behov uten tariffavtale med de tillitsvalgte, ble definisjonen av hvem som er tillitsvalgt enda mer sentral.

Mjøs Persens etterfølger, Tonje Brenna, er uenig med Persens tolkning. Hun lovte Fellesforbundets landsmøte at kun fagforeninger med innstillingsrett har rett til å avtale dette med virksomhetene.

Et flertall i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget,  ved Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt er enige i at det trengs en presisering av begrepene «tillitsvalgt» og «tariffavtale». Høyres representanter i komiteen mener at Persens tolkning av tillitsvalgt-begrepet er korrekt, og at det er Tonje Brenna som roter det til.

Les også: Flertall på Stortinget vil gjøre innleieforbudet strengere (NTB, 23.11.23)

Nyhet