Skip to main content
 

Arbeidsministeren lover å rydde opp i misforståelser rundt innleiereglene

20. oktober 2023

Fagbevegelsen mener de nye reglene for innleie ikke har vært tydelige nok. Regjeringen vil nå rydde misforståelsene av veien.

Etter regjeringens endringer i innleiereglementet, er det kun bedrifter med tariffavtaler, som etter avtale med de tillitsvalgte kan benytte seg av innleie fra bemanningsbyråer. Det har hersket tvil om hvor strengt kravet skal tolkes.

Den nye arbeidsministeren, Tonje Brenna (Ap), lover nå at alle misforståelser rundt dette skal fjernes.

Spørsmål knyttet til hvem som egentlig kan regnes som «tillitsvalgt» har vært stridens kjerne. Enkelte har ment at tillitsvalgtbegrepet ikke må forstås snevert som bare representanter for arbeidstakere organisert i tradisjonelle fagforeninger og fagforbund.

Brenna er tydelig på hvordan reglene skal tolkes:
– Virksomheter må ha tariffavtale med fagforening med innstillingsrett for å kunne godkjenne innleie, sier Tonje Brenna til FriFagbevegelse.

Brenna kaller nå inn partene i arbeidslivet, for å se om det er nødvendig med en presisering av dette.

LOs nestleder, Steinar Krogstad, roser arbeidsministeren for klargjøringen for å unngå misforståelser eller bevisste omgåelser av regelverket.

Nyhet