Skip to main content
 

Regjeringen vil sikre raskere inkludering av ukrainske flyktninger

29. april 2022

Før påske sendte regjeringen ut på høring et omfattende forslag til lovendringer for å sikre at kommunene raskt skal kunne bosette ukrainske flyktninger.

– Tilbakemeldingene vi har fått gjennom høringsrunden viser hvor viktig det er at de som kommer, får tilstrekkelig språkopplæring. Mange peker også på at det er mye som må falle på plass for at de som kommer til Norge raskt kan gå i arbeid eller utdanning, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Regjeringen legger frem en proposisjon for Stortinget med forslag til midlertidige endringer i flere lover. Målet er å sikre at regelverket er fleksibelt nok til at kommunene raskt og effektivt kan håndtere et stort antall flyktninger.

Alle endringene skal være midlertidige og oppheves senest 1. juli 2023. Hvis det blir behov for å videreføre enkelte forslag, vil dette vurderes og høres på nytt.

Les hele pressemeldingen: Regjeringen vil sikre raskere inkludering av ukrainske flyktninger (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 29.04.22)

 
Nyhet