Skip to main content
 

Polske migranters fortellinger om arbeid, tilhørighet og posisjonering

  • 14. juni 2017

Polsk arbeidsmigrasjon til Norge etter EU-utvidelsen i 2004 er utgangspunktet for en fersk avhandling i filosofi av Linda Marie Dyrlid. Den overordnede problemstillingen til forfatteren er: Hvordan forstår og håndterer polske menn og kvinner sin situasjon som arbeidsmigranter i en norsk kontekst?

Nyhet