Skip to main content
 

- Økt trygdeeksport peker i en uheldig retning

13. desember 2015

Ferske tall fra NAV viser økt trygdeeksport. - Det er ikke ulovlig å eksportere velferdsgoder, men det ligger potensielt noen faremomenter der hvis tilgangen på velferdsgoder blir en viktig motivasjon for å ta arbeid i Norge, sier sosiologiprofessor Grete Brochmann. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) deler Brochmanns bekymring.

Nyhet