Skip to main content
 

Økokrim frykter at krigen vil føre til matsvindel, menneskehandel og råvaremangel

  • 02. mai 2022

Ukraina-krigen har ført til store strømmer av migranter inn i europeiske land, og Økokrim mener det er sannsynlig at kriminelle aktører vil forsøke å utnytte ukrainere og andre utenlandske og sårbare arbeidstakere.

– Det er spesielt innenfor sektorer hvor det er behov for mye ufaglært arbeidskraft. Det er bygg og anlegg, det er renholdsbransje, det er transportvirksomhet, som særlig vil se dette, sier Pål Kulø Lønseth, sjef for Økokrim.

Disse er særlig sårbare på grunn av fattigdom, språkutfordringer og lav utdanning. Andre arbeidsintensive yrker som bilpleie og sesongarbeid innen jordbruk og fiske, kan også preges av utnyttelse.

Allerede før den russiske invasjonen har ukrainske borgere blitt utnyttet til ulovlig arbeid innen flere bransjer.

Økokrim tror dette vil fortsette,
 
Dette kommer frem i en ny trusselvurdering fra Økokrim, som skriver at krigen vil påvirke Norge på flere områder.

Smugling av varer, utnyttelse av arbeidstakere, organisert kriminalitet og uredelige innsamlingsaksjoner er blant konsekvensene Økokrim mener Ukraina-krigen kan få for Norge fremover.

Les hele saken: Økokrim frykter at krigen vil føre til matsvindel, menneskehandel og råvaremangel (NRK, 02.05.22)

 
Nyhet