Skip to main content
 

Nytt Fafo-prosjekt: Arbeidsinnvandrere med brakkesyke?

07. august 2015

Formålet med prosjektet er å kartlegge eksisterende kunnskap og identifisere kunnskapshull når det gjelder rusmiddelbruk blant østeuropeiske arbeidsinnvandrere og konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene. 

lelProsjektet er finansiert gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordning "Rusmiddelforebygging i arbeidslivet". Line Eldring er prosjektleder. Prosjektet starter høsten 2015 og avsluttes våren 2016.

Les mer om Fafos forskning innen temaet Arbeids- og bedriftsvandringer

 
Nyhet