Nytt Fafo-prosjekt: Arbeidsinnvandrere med brakkesyke?

  • 07. august 2015

Formålet med prosjektet er å kartlegge eksisterende kunnskap og identifisere kunnskapshull når det gjelder rusmiddelbruk blant østeuropeiske arbeidsinnvandrere og konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene. 

lelProsjektet er finansiert gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordning "Rusmiddelforebygging i arbeidslivet". Line Eldring er prosjektleder. Prosjektet starter høsten 2015 og avsluttes våren 2016.

Les mer om Fafos forskning innen temaet Arbeids- og bedriftsvandringer

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie