Skip to main content
 

Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

  • 10. september 2018

Målgruppen for veilederen er offentlige innkjøpere. Offentlig sektor kjøper for opp mot 500 milliarder i året. Det innebærer et stort samfunnsansvar. Den nye veilederen vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter.

morten bakke– Det offentlige skal være i front i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv og da vil denne veilederen være et nyttig verktøy, sier statssekretær Morten N. Bakke.

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), KS, Arbeidstilsynet og Difi har samarbeidet for å sikre at offentlige innkjøpere etterlever forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser. Samarbeidet er et av tiltakene i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet, og hensikten er å bedre etterlevelsen av regelverket. Les hele saken (Arbeids- og sosialdepartementet, 10.09.18)

Veiledningen er nettbasert, her finner du Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (Difi)

Se også nyhetssaken: Nye verktøy gir innkjøpere økt kraft i kampen mot arbeidslivskrim (Anbud365, 10.09.18)

 

 
Nyhet