Skip to main content
 

Ny rapport fra Aalborg Universitet: Arbeidsinnvandreres kår i dansk byggebransje

27. november 2023

På vegne av den danske arbeidstakerorganisasjonen 3F, har forskere ved Aalborg Universitet gjennomført en studie om arbeidsinnvandreres arbeidsmiljø og sikkerhet i den danske bygg- og anleggsbransjen.

Prosjektet undersøker om det er forskjell på arbeidsmiljøet danske bygningsarbeidere og utenlandske arbeidstakere jobber under.

Mer spesifikt undersøker prosjektet hvilke bransjer som primært benytter seg av utenlandsk arbeidskraft, og om disse bransjene er spesielt farlige.

Basert på utsagn fra arbeidsinnvandrerne selv, og fra personer som arbeider tett på arbeidsinnvandrerne, konstaterer forfatterne at arbeidsinnvandrere tilbys arbeidsforhold langt fra de forholdene danske arbeidstakere jobber under.

Mens noen arbeidsinnvandrere er tilfredse med sitt arbeidsliv i Danmark, peker rapporten helt overordnet på et arbeidsliv preget av manglende grunnleggende rettigheter som menneske og arbeidstaker.

Rapporten vektlegger at det mangler sikkerhet både i ansettelse og i arbeidets utførelse, der kun arbeidskraften, og ikke mennesket bak har en verdi.

Se også nyhetssaker om rapporten:

Nyhet