Skip to main content
 

Ny ISF-rapport: Tydelige endringer i bruken av vikarbyråer etter innlemmelsen av østeuropeiske land i EU

10. november 2020

Ansatte i bemanningsbyråer er en sammensatt gruppe, hvor andelen østeuropeere har økt kraftig etter at EU-utvidelsen i 2004 åpnet det norske arbeidsmarkedet for østeuropeiske arbeidstakere. Dette kommer frem i en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning. Forskerne har sett på omfanget av selvstendig oppdragstakere, midlertidig ansatte og ansatte i vikarbyrå i perioden 1995–2018.

Rapporten Atypisk arbeid i Norge, 1995–2018. Omfang, arbeidstakervelferd og overgangsrater er forfattet av
Marte Strøm og Kristine von Simson. Andre funn:

  • Andelen ansatte i vikarbyrå vokser over perioden, spesielt etter EU-utvidelsen i 2004, men utgjør fortsatt en liten del av økonomien.
  • Vikarbyråansatte jobber like mange arbeidstimer som fast ansatte, og de jobber i vikarbyrå over en lengre del av arbeidsmarkedskarrieren, men har lavere timelønn og inntekt.
  • Vikarbyråarbeid har blitt en vanligere og mer langvarig tilknytningsform over tid. Utsatte grupper på arbeidsmarkedet har lavere sannsynlighet for å gå fra midlertidig jobb til fast jobb og fra vikarbyråjobb til fast jobb enn gjennomsnittet.

Les hele saken: Ikke mindre vanlig med fast jobb (ISF, 10.11.20)

 
Nyhet