Skip to main content
 

Ny FAOS-rapport om EU og arbeidsmarkedet 2017–2020

  • 27. oktober 2020

En ny rapport fra FAOS, Københavns Universitet analyserer arbeidsmarkeds- og velferdspolitiske tiltak på EU-nivå i perioden 2017–20, med spesielt fokus på roller og stillinger til danske aktører. Rapporten gir en kort oversikt over kommisjonens og de europeiske arbeidsmarkedets arbeidsprogrammer, samt en rekke konkrete tiltak. Dessuten analyseres fire case. Det reviderte utstasjoneringsdirektivet og EUs minstelønnsforslag er to av casene.

Det reviderede udstationeringsdirektiv har udvidet rammen for, hvad medlemslandene kan kræve, at udstationerende virksomheder skal betale til deres medarbejdere. Efter en konfliktfyldt proces om revisionen på EU-niveau, har implementeringen af det reviderede direktiv nu også skabt spændinger blandt arbejdsmarkedets parter i Danmark.

EU initiativet om mindsteløn er meget kontroversielt, fordi det potentielt bryder med princippet om, at EU ikke må regulere løn. Alligevel har Kommissionen lovet et initiativ på området. I Danmark er arbejdsmarkedets parter og regeringen imod enhver form for EU indblanding i lønfastsættelse og frygter, at et EU initiativ om mindsteløn kan undergrave den danske model.

De to andre casene er familie-arbeidslivsdirektivet og arbeidsvilkårsdirektivet.

Rapporten er forfattet av Jens Arnholtz, Trine P. Larsen og Mikkel Mailand ved  Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-og Organisationsstudie (FAOS), ved Sociologisk Institut ved Københavns Universitet.

Les hele saken: EU og arbejdsmarkedet 2017-20 (FAOS, 26.10.20)

 
Nyhet