Skip to main content
 

Ny artikkel: Virkningen av arbeidskraftmobilitet på hierarkier i arbeidsmarkedene

03. oktober 2023

EUs arbeidskraftmobilitet er formet av og har skapt hierarkier på tvers av EU så vel som innenfor de ulike EU-landene, skriver FAOS-forskerne Jens Arnholtz (bildet) og Janine Leschke i introduksjon til et temanummer om hierarkisk mobilitet i det europeiske arbeidsmarkedet.

Arnholtz og Leschke gjør opp status over EUs mobilitetsregime nesten 20 år etter den første østutvidelsen. De introduserer begrepet «hierarkisk mobilitet» for å forstå de komplekse, men ulike mobilitetsmulighetene som ulike grupper av arbeidstakere har innenfor EU.

Nyhet