Skip to main content
 

Ny artikkel: Utstasjonert uten å være utstasjonert

  • 04. juli 2022

I en ny policy brief argumenterer de danske arbeidslivdsforskerne Jens Arnholtz og Astrid Stampe Lovelady for at mange utsendte arbeidere ikke oppfyller utstasjoneringsdirektivets definisjon av hva en utsendt arbeidstaker er. Og de anbefaler at lovgivere avklarer statusen til utsendte arbeidere for å øke beskyttelsen for disse arbeiderne.

Les hele saken: Udstationeret uden at være udstationeret (FAOS, 04.07.22)

 

 
Nyhet