Skip to main content
 

NOKUT, årsrapport 2021: 9 093 vedtak om godkjenning av utenlandsk utdanning

13. april 2022

2021 – et utfordrende år, men NOKUT leverte. Dette er NOKUT-direktør Kristin Vinjes korte oppsummering av året 2021.

Utdrag fra årsrapporten:

NOKUT mottok i 2021 rundt 10 000 søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning. Det er på linje med tidligere år.

Mai 2021: En Fafo-rapport slo fast at godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring har positive effekter for både den enkelte arbeidstaker og bedrifter, men at ordningen er relativt lite utbredt.

April 2021: Godkjenningsordningen for de pedagogiske yrkene ble digitalisert. Dermed var alle NOKUTs godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning digitalisert.

November 2021:
Godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæ-
ring ble utvidet med kvalifikasjonene servitører, taktekkere og blikkenslagere.
Godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring hadde femårsjubileum.

Les hele saken og se presentasjon på YouTube: 2021 – et utfordrende år, men NOKUT leverte (NOKUT, 13.04.22)

Last ned NOKUT årsrapport 2021 (pdf)

 
Nyhet