Skip to main content
 

Mange får varer levert på døra, men flere av sjåførene har dårlige arbeidsvilkår

18. februar 2023

NRK har vært med på storkontroll mot varebilbransjen i Oslo. En rusten varebil blir begjært avregistret. Den litausike sjåføren jobber for en underleverandør av Bring.

– Sånn skal det ikke være, helt enkelt. Vi er Posten Norge, det skal være orden och redo, så det der skal vi absolutt unngå, sier Hans-Øyvind Ryen, konserndirektør Nettverk Norden. Han har ansvar for at sjåførene har anstendige arbeidsforhold og kjører biler som tåler kontroll – enten sjåførene er egne ansatte eller innleide.  

– Vi har satt av 40 millioner kroner for å følge opp vår handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, og da får vi 35 nye stillinger som skal jobbe med kontrollaktiviteter i hele landet, sier samferdselsminister Jon- Ivar Nygård (Ap) i dette innslaget.

Nyhet