Skip to main content
 

A-krim preger varebilbransjen i Oslo

11. september 2023

En kontroll a-krimsenteret i Oslo gjorde forrige uke viste flere klare indikasjoner på brudd på arbeidsmiljøloven, svart og uregistrert arbeid og trygdesvindel.

A-krimsenteret i Oslo gjennomførte forrige torsdag en tverretatlig kontroll sammen med Statens vegvesen på Risløkka, for å se på lønns- og arbeidsvilkår i bransjen. 45 varebiler og mindre lastebiler ble kontrollert.

Varebilbransjen er en risikobransje for arbeidslivskriminalitet, mener A-krimsenteret. Det er enkelt å opprette transportfirma, flere ledd i leverandørkjeden, samt mange småaktører.

– Det er lave kompetansekrav for å jobbe som sjåfør eller hjelper på bil. 88 prosent av de kontrollerte var utenlandske statsborgere. Mange var nyankomne med liten tilknytning til Norge. De har utfordringer med forståelse av språket, og kjenner heller ikke sine rettigheter og plikter, opplyser Gro Smogeli, leder for a-krimsenteret i Oslo.

Nyhet