Skip to main content
 

LO mener at forslag til Norgesmodell er en god start

  • 05. november 2022

Mange kommuner har allerede innført regelverk som stiller krav om ryddige lønns- og arbeidsforhold og bruk av lærlinger og fagarbeidere ved offentlige innkjøp. Nå er regjeringen i gang med å lage en tilsvarende ordning på nasjonalt nivå. I første omgang gjelder ordningen for to bransjer: bygg- og anleggsnæringen og renholdsbransjen.

– Dette er en god start. Men det er ikke bare renhold- og byggebransjen som trenger krav om fagkompetanse, lærlinger og innkjøp av ulike tjenester, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.
Hun viser til at det er behov for stille strenge krav innenfor flere bransjer og peker blant annet på vekterbransjen, transportbransjen, hotell- og restaurantbransjen.

Les hele pressemeldingen: Regjeringen lovfester krav for offentlige innkjøp (LO, 05.11.22). 

 
Nyhet