– Koronatiltakene har virket. Gjenåpningen må kombineres med økt kamp mot sosial dumping

  • 30. september 2021

Vi har klart oss godt gjennom koronakrisen, takket være den norske modellen. Det er nå sterk vekst i norsk økonomi. De fleste har en jobb å til og sysselsettingsveksten tar seg opp, viser en fersk konjunkturrapport fra LO.

Nå er det på tide med et krafttak mot sosial dumping, slik at ikke norskfødt arbeidskraft igjen blir fortrengt av utenlandskfødt arbeidskraft på grunn av sosial dumping, skriver LO.

Les hele saken: Koronatiltakene har virket (LO, 30.09.21)

Utdrag fra notatet fra LOs samfunnspolitiske avdeling om utsiktene framover:

Når samfunnet nå åpner opp, er det viktig å hindre oppblomstring av tidligere problemer i arbeidslivet. Gjenåpningen må kombineres med økt kamp mot sosial dumping. Noen
sektorer rapporterer om mangel på arbeidskraft. Selv om det er reell kompetansemangel noen steder, er en viktig årsak trolig også at lønns- og arbeidsforholdene ikke er gode nok
for å tiltrekke seg arbeidstakere i Norge. En del bedrifter har gjort seg sårbare når billig utenlandsk arbeidskraft ikke har vært tilgjengelig, og det er en del bransjer med uryddige
arbeidsforhold. Mange år med sosial dumping har i en del bransjer hindret kompetanseheving og investering i norsk arbeidskraft som det nå er behov for og således
bidratt til dagens kompetansemangel. Norskfødt arbeidskraft har blitt fortrengt av utenlandskfødt arbeidskraft på grunn av sosial dumping.

Les hele notatet  «Konjunkturutsiktene». Samfunnsnotat nr. 5 – september 2021

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie