Skip to main content
 

Intervju om storstreik og organisasjonsgrad

18. april 2023

Mandag denne uken gikk Norge ut i en historisk streik som handler om lønn til å leve av. I den forbindelse har Fafo-forsker Anne Mette Ødegård stilt til intervju i Studio 2 for å fortelle om hva vi vet om de uorganiserte.

Ødegård forteller at bransjer som hotell- og restaurant, renhold og varehandel preges av lav organisasjonsgrad. Dette henger blant annet sammen med at bransjene kjennetegnes av mange unge arbeidstakere, deltidsstillinger, og høy turnover. 

Videre er det mange arbeidsinnvandrere fra EU-land i Sentral- og Øst-Europa som ikke organiserer seg. Dette følger gjerne bransjene de arbeider i, men påvirkes også av faktorer som at de ikke planlegger å bosette seg i Norge, manglende norskkunnskaper eller kunnskap om det norske arbeidslivet, eller negative erfaringer med fagbevegelsen i hjemlandet. Studier viser også at organisasjonsgraden blant innvandrere stiger i takt med botiden i Norge. 

Nyhet