Skip to main content
 

Fortsatt flest polske arbeidsinnvandrere

  • 07. juli 2022

Innvandringen er nå tilbake på samme nivå som før koronapandemien. 38 600 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge i 2021 – 12 600 flere enn i 2020. I likhet med de tre foregående årene, var arbeid viktigste også i 2021 – 16 900 personer med ikke-nordisk statsborgerskap innvandret på grunn av arbeid.

Deretter fulgte 11 500 som innvandret av familiære årsaker og 4 300 flyktninger som fikk opphold på grunn av beskyttelsesbehov. Drøyt 4 400 personer fikk opphold på grunn av utdanning, mens rundt 250 personer innvandret i fjor av andre årsaker, som for eksempel tilbud om medisinsk behandling, idrettsutøvere eller utøvende kunstnere.

Polakkene utgjør fortsatt den klart største gruppen ikke-nordiske arbeidsinnvandrere med 5 700 bosatte i 2021. Nest største gruppe var litauere med 2 200 registrerte arbeidsinnvandrere i fjor. Den tredje største gruppen ikke-nordiske arbeidsinnvandrere var rumenere med nesten 1 000 personer.

Les hele saken: Innvandringen tilbake på samme nivå som før pandemien (SSB, 07.07.22)

 
Nyhet