Skip to main content
 

Indere og rumenere strømmet til Danmark for å jobbe

17. februar 2023

Mangel på arbeidskraft tvinger danske bedrifter til å se utenfor landets grenser, anslår organisasjonen. I 2022 var det en stor økning i arbeidskraft fra tredjeland.

I 2022 ble det gitt mer enn 51 000 oppholdstillatelser til personer som kom til Danmark for å jobbe. Dette er omtrent 11 000 flere enn året før.

Det viser en ny beregning fra Danmarks Statistik. Den generelle økningen skyldes først og fremst at mange bedrifter opplevde stor mangel på arbeidskraft i 2022, sier Signe Bøgevald Hansen i organisasjonen SMVDanmark. Den organiserer 18 000 små og mellomstore bedrifter.

For ikke-EU-borgere økte antallet oppholdstillatelser for arbeidere med 46 prosent sammenlignet med 2021.

Et politisk flertall inngikk i fjor en bred avtale om å senke beløpsgrensen for utenlandsk arbeidskraft. Avtalen trådte i kraft 1. desember og gjelder for en periode på tre år.

Dette ble gjort i et forsøk på å møte dagens mangel på arbeidskraft. Signe Bøgevald Hansen ser et stort potensial i avtalen.

Nyhet