SSB, 20.06.22

Hvor mange ukrainere jobber i Norge?

I overkant av 4 800 ukrainere jobbet i Norge i april 2022. Det er omtrent 700 flere enn samme måned i 2021. 2 av 3 ukrainere som jobber i Norge er kvinner, og de fleste er unge.

Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for april viser at det er 4 370 innvandrere fra Ukraina som er i arbeid og mottar lønn i Norge. Disse er registrert bosatt, som betyr at de har fått opphold og har planer om å bli i Norge i mer enn 6 måneder.

I tillegg var det i underkant av 460 ikke-bosatte ukrainere som pendlet til Norge for å jobbe midlertidig i april. Det er omtrent samme antall som i april 2019 (året før pandemien).

Foreløpig er det ikke tilgjengelig informasjon om hvor mange av dem som er i arbeid som er flyktninger fra Ukraina som har kommet på kollektiv beskyttelse etter krigen brøt ut. Men vi kan anta at de som har bosatt seg etter krigen brøt ut er flyktninger.

Les hele saken: Hvor mange ukrainere jobber i Norge? (SSB, 20.06.22)


Relaterte tema


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie