SSB, 28.06.22

Hvem er arbeidsinnvandrerne fra de nyeste EU-landene?

I perioden 1990-2020 innvandret 319 900 ikke-nordiske statsborgere til Norge for å arbeide. 271 700 av dem var statsborgere i et EØS-land. Før 2004 kom det svært få til Norge fra EØS-land for å arbeide. Den årlige arbeidsinnvandringen herfra var på mellom 500 og 2 000.

Tre av fire arbeidsinnvandrere fra EØS-området som i dag er bosatt i Norge, er fra et av de nyeste EU-landene i Øst-Europa.

Klart størst er andelen fra Polen med mer enn en av to fra de nyeste EU-landene, mens Litauen og Romania følger bak.

I denne artikkelen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) finner du statistikk om overskriftene:

  • Ikke alle innvandrer, noen pendler
  • Størst arbeidsinnvandring fra østlige EU-land
  • En betydelig andel polske statsborgere
  • Overvekt av unge menn innvandret for å arbeide
  • De fleste er fortsatt bosatt
  • To av fem polakker har bodd i Norge mer enn ni år
  • Flere gifte blant polske menn
  • Tre av ti polakker bor i flerfamiliehusholdninger uten barn
  • Arbeidsinnvandrere fra Litauen bor minst sentralt
  • Mange jobber i konjunkturutsatte næringer

Les hele artikkelen: Hvem er arbeidsinnvandrerne fra de nyeste EU-landene? (SSB, 28.06.22)


Relaterte tema


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie