Skip to main content
 

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene

  • 06. juni 2019

Med virkning fra 1. januar 2019 ble vilkårene for innleie strammet inn. Gjeldende håndhevingsregime innebærer at det er innleid arbeidstaker som må ta initiativ til og sørge for håndheving av innleiereglene, eventueltvia domstolene. Arbeids- og sosialdepartementet mener at utviklingen på området tilsier et behov for å styrke håndhevingen av innleiereglene, og foreslår derfor endringer i arbeidsmiljøloven.

Forslaget inneholder også forslag til en endring i arbeidsmarkedsloven.

Forslaget som nå er sendt ut på høring er en oppfølging av vedtaket i Stortinget fra juni i 2018.

Høringsfristen er 15.09.2019

Les hele saken, og last ned høringsnotat og -brev (Arbeids- og sosialdepartementet, 06.06.19)

 
Nyhet