Skip to main content
 

Høring om bemanningsbransjen på Stortinget

25. januar 2018

Arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget behandler forslag om forbud på mot bemanningsbransjen. «Alle» er enige om at noe må gjøres med innleie i byggebransjen, men ikke enige om hvilke tiltak som trengs.

nina melsomjon sandnesanne cecilie kaltenborn2017– Det er nødvendig å gjøre noe, men forbud er ikke løsningen, sa NHOs Nina Melsom på høringen om bemanningsbransjen som ble holdt av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Jon Sandnes fra Byggenæringens Landsforening vil gjerne innføre et forbud mot innleie. Fra bemanningsbransjen selv møtte adm.dir i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, som er sterkt imot et forbud, men foreslår godkjenningsordning for bemanningsbransjen for å få de useriøse aktørene bort fra markedet. Det var et massivt krav fra fagbevegelsen om å innføre et forbud i en eller annen form, skriver FriFagbevegelse (18.01.18) Les hele saken

Nedenfor er utdrag fra innlegget til Jan Olav Andersen, forbudsleder i EL & IT.

– Stortinget må vedta forbud

jan olav andersen– Det er bred enighet om at faste ansettelser skal være hovedregelen i arbeidslivet. I byggebransjen er det ikke lengre slik. Etter vårt syn er faktagrunnlaget godt nok slik at vi ikke ser behov for ytterligere kartlegging og utredning. Vi slutter oss til den situasjonsbeskrivelsen våre kollegaer har gitt her tidligere og vil supplere med noen tall: 15. november 2017, gjorde vi et jobbsøk på Finn.no: 132 av 178 utlyste elektrikerstillinger i bygg- og anleggsbransjen i Oslo var i bemanningsselskaper! NAV-statistikken over ledige jobber for elektrikere i Oslo viser at 83 % av disse er i bemanningsselskaper. Det er helt nødvendig å snu den utviklingen vi ser i byggebransjen. Et midlertidig forbud vil være et klokt første skritt på den veien. Dagens rekrutteringsstrategi men stort innleie fra bemanningsbransjen av hovedsakelig utenlandske arbeidstakere skaper et segregert arbeidsliv, skaper segregerte arbeidsplasser. For utenlandske arbeidstakere vil faste ansettelser i produksjonsbedriftene vil være et godt integreringstiltak, sa Andersen. Les hele innlegget  (EL & IT, 22.01.18)

 
Nyhet