Skip to main content
 

FrP-gjennomslag i maritim melding – norske lønns- og arbeidsvilkår

  • 15. april 2021

Fremskrittparteit sikrer flertall for innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på sokkelen, og for opprettelse av en egen enhet som skal gjøre det enklere å gi oppdrag til norske verft. FrP fremmer også forslag om å styrke og lovfeste nettolønnsordningen.

Forslagene fremmes i forbindelse med behandlingen av den maritime stortingsmeldingen «Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring», og følger opp enigheten til det maritime partssammensatte utvalget.

Les hele saken: FrP-gjennomslag i maritim melding (Skipsrevyen, 15.04.21)

 
Nyhet