Skip to main content
 

ELA får støtte i Europaparlamentet

23. november 2018

Europarlamentets komite for sysselsetting støttet med stemmetallet 33 mot 9 at man skal innlede forhandlinger med Rådet og Kommisjonen med sikte på å etablere et nytt arbeidsmarkedsbyrå/myndighet som skal påse at det ikke skjer sosiale dumping i EU/EØS-området.

Se også opptak av Fafo Østforum seminar om ELA, 12.11.18

Nyhet