Skip to main content
 

Boklansering på ETUC-kongressen

29. september 2015

Flere Fafo-forskere har bidratt til artikler om kollektive forhandlinger, allmenngjøring og lovfestet minstelønn i en ny bok som i dag lanseres på Den europeiske faglige samorganisasjonens kongress i Paris.

Artikkelsamlingen Wage bargaining under the new European Economic Governance. Alternative strategies for inclusive growth gis ut av European Trade Union Institute (ETUI), og Guy van Gyes (KU Leuven-HIVA) og Thorsten Schulten (WSI, Hans-Böckler-Stiftung) er redaktører. Kristin Alsos og Kristine Nergaard er medforfattere på kapittelet Changes in wage policy and collective bargaining in the Nordic countries – a comparison of Denmark, Finland, Norway and Sweden. Line Eldring er medforfatter på kapitlene Prospects and obstacles of a European minimum wage policy og The role of extension for the strength and stability of collective bargaining in Europe.

kalknelelLes mer om, og last ned, boken. Fafo-forskerne har bidratt i kapittel 4, 10 og 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyhet