Skip to main content
 

Arbeidstilsynet avdekket brudd hos 75 prosent av godkjente renholdsbedrifter

  • 04. januar 2018

I rapporten «Resultater fra Arbeidstilsynets satsing i renholdsbransjen, 2013 - 2017» har Arbeidstilsynet har gått gjennom resultatene av nesten 5.000 tilsyn i renholdsbransjen. Det er nedslående resultater: Manglende verneombud, lite systematisk HMS-arbeid, manglende kontroll på arbeidstid og lite kjennskap til regelverket er gjengangere.

Nyhet