Nytt Fafo-prosjekt: Arbeidstilsyn på tvers av landegrensene

  • 10. februar 2023

Hvordan kan arbeidstilsynene i Norden og Baltikum samarbeide på en bedre måte? Det er spørsmålet i et nytt forskningsprosjekt som er finansiert av EU-kommisjonen.

Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård, Kristin Alsos og Johanne Stenseth Huseby skal blant annet kartlegge hva som hindrer et godt samarbeid på tvers og hvilke nye strategier og verktøy som kan tas i bruk. Prosjektet retter seg i første rekke mot utstasjonerte arbeidstakere i byggebransjen og deler av industrien. Partene i arbeidslivet skal også involveres i arbeidet. Prosjektet starter i februar 2023 og skal vare til sommeren 2024.

amo 17

kaljohanne stenseth huseby

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie