Skip to main content
 

Agenda-notat om handel, globalisering og det norske arbeidslivet

  • 29. april 2017

- Etter østutvidelsen av EU i 2004, med påfølgende tilbudssjokk av arbeidskraft i norsk økonomi, har vi sett et betydelig omfang av sosial dumping, svart arbeid og redusert lønnsvekst i deler av det norske arbeidsmarkedet. Som følge av dette har debatten om handel, globalisering, ulikhet og EØS blusset opp på nytt. Ulikhet som følge av handel og globalisering er mulig å gjøre noe med, skriver Sigrid Hagerup Melhuus, og foreslår fem tiltak i et nytt policy-notat fra Agenda.

Nyhet