Skip to main content
 

A-krim årsrapport for 2018

22. mars 2019

Det tverretatlige a-krimsamarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er forankret i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Nå foreligger deres felles
for 2018. Rapporten bygger i hovedsak på årsrapporter fra de syv a-krimsentrene.

 
Nyhet