30 prosent færre utstasjonerte de siste 5 årene

  • 30. mars 2022

I løpet av 2021 var det i underkant av 16 500 utstasjonerte arbeidstakere i Norge. Sett bort fra en liten økning mellom 2018 og 2019, har det vært nedgang i antall utstasjonerte helt siden 2016. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Utstasjonerte arbeidstakere omfatter personer som kommer til Norge med sitt utenlandske foretak på oppdrag i Norge. Denne gruppen utgjør en liten del av de som kommer til Norge for å arbeide. De fleste kommer til Norge som individuelle arbeidstakere, det vil si at de blir ansatt i et norsk foretak (lønnstakere på korttidsopphold).

Om de stasjonerte arbeidstakerne:

  • 90 prosent er menn
  • Nesten halvparten er i aldersgruppen 25-29 år
  • De aller fleste er ikke-bosatte
  • De fleste er utstasjonert i Norge i 1-4 måneder
  • Flest i fylkene Oslo og Viken
  • De aller fleste kommer fra EU-land i Øst-Europa.
  • Over 40 prosent kommer fra Polen og Litauen.
  • Over 80 prosent (13 496)  jobber i  næringene forretningsmessig tjenesteyting, hvor utleie av arbeidskraft inngår, bygge- og anleggsvirksomhet og industri.

Les hele saken: 30 prosent færre utstasjonerte de siste 5 årene (SSB, 30.03.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie