Skip to main content
 

17. nov, boklansering: EØS og alternativene – hva med NOREXIT?

09. november 2020

Arbeidsinnvandring i fiskeindustrien er et av temaene i en ny bok som belyser EØS-avtalen, handlingsrommet uten EØS (omtalt som NOREXIT) og konsekvensene av EU-medlemskap. Boken Sjømatnæringen og Europa: EØS og alternativene utgis av Universitetsforlaget 9. november, og lanseres på et webinar 17. november i regi av Sjømat Norge.

Webinaret holdes tirsdag 17.11. kl. 12.30–13.15. Program og påmeldingsinformasjon finner du på nettsidene til Sjømat Norge.

Last ned boken Sjømatnæringen og Europa: EØS og alternativene. Sammendrag kapittel 7 Tilgang på arbeidskraft til fiskeindustrien med og uten EØS-avtalen:

Etter at EU, og dermed EØS, ble utvidet østover, har norsk fiskeindustri opplevd en markert bedret tilgang på arbeidskraft. Fra 2003 til 2018 har andelen fast ansatte utlendinger økt fra 12 % til over 50 %, og i vintersesongen er andelen høyere. Utenlandske arbeidstakere skal etter loven ha samme lønns- og arbeidsvilkår som norske, men sosial dumping forekommer. Forlates EØS-samarbeidet, med begrunnelse å redusere arbeidsinnvandring, vil dette medføre radikale endringer for fiskeindustrien.

Boken er redigert av Arne Melchior (NUPI) og Frode Nilssen, (Handelshøgskolen, Nord universitet).

Les hele saken: Boklansering: EØS og alternativene – hva med NOREXIT? (NUPI, 09.11.20)


 
Nyhet