Regjeringen, 30.04.21

Mange jobbpendlere fra Øst-Europa mangler informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har som arbeidstakere i Norge. Informasjonskampanjen Know Your Rights retter seg mot pendlere fra Litauen, Estland, Romania og Bulgaria som jobber i Norge. Kampanjen er del av et større internasjonalt samarbeid finansiert av norske EØS-midler for å motvirke sosial dumping. Fafo gjennomførte i 2020 en forstudie til kampanjen

Anbud365, 30.04.21

I denne ukens «Stort og smått» kan du blant annet lese om dette:

  • Inntil en million skal i år benyttes til forbedret etterlevelse av reglene om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
  • Offentlige innkjøp i Norden
  • 200 har så langt meldt seg på «kompetanseløftet Anbud365-dagen» 3. juni.

Aura Avis, 30.04.21

– Fellesforbundet er svært fornøyd med at Fylkestinget i Møre og Romsdal har vedtatt at det skal ansettes en koordinator som skal bidra til å forebygge og bekjempe sosial dumping i Møre og Romsdal, skriver tillitsvalgte i Fellesforbundet.

Lederne / NTB Info, 30.04.21

– Vi er sterkt bekymret for vårt norske arbeidsliv. Økt innleie, færre organiserte og sosial dumping er tydelige trender som må bekjempes med kraftfulle midler. Wizz Air er et grimt eksempel, sier forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Lederne, Audun Ingvartsen.

Norges Bondelag, 29.04.21

Grøntprodusentene i Viken fortviler. Om det utenlandske høstepersonellet uteblir vil mange ikke klare å berge avlinga. Foreløpig ser det ut til å være liten politisk vilje til å gjøre noe med saken.

NRK Vestland, 29.04.21

Jusprofessor seier at bruken av karantehotell er å sperre folk inne utan dom. Justisminister Monica Mæland (H) avviser at EØS-borgarar på karantehotell blir utsett for internering. – Me meiner sjølvsagt at dette er lovleg, og at det er i tråd med menneskerettane.

Bondebladet, 29.04.21

Glommen Mjøsen Skog skal denne våren sette ut rundt 8 millioner planter. Normalt plantes mesteparten av samarbeidende entreprenører, som stort sett benytter utenlandsk arbeidskraft. Men de vedvarende koronarestriksjonene har utløst stort behov for norsk arbeidskraft denne våren.

NRK, 29.04.21

Wizz Airs toppsjef, József Váradi, langer ut mot fagforeningen i en lekket video. Forbundsleder i Norsk Flygerforbund mener uttalelsene er en direkte trussel mot et seriøst og anstendig arbeidsliv.

Spekter, 29.04.21

Gjennom treparts bransjeprogram for bilbransjen, er det nå iverksatt en kampanje i sosiale medier, på radio og i bilmagasiner for å bidra til at seriøse aktører benyttes til bilvask, bilverksted og dekkskift.

NRK Oslo og Viken, 29.04.21

Strenge innreiserestriksjoner hindrer sesongarbeidere å slippe inn i Norge. 4000 arbeidsledige i Norge har sagt til NAV at de har lyst til å jobbe i landbruket. Men mange bønder har ikke meldt inn behovet for arbeidskraft.

– Jeg vil oppfordre til at bønder, og grøntnæringen generelt, tar kontakt med NAV. Det haster nå å komme på banen, slik at NAV kan bidra med sine tilta, sier NAV-direktør, Hans Christian Holte.

Total items found: 101

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie