Fafo Østforum seminar

Utstasjonering og håndheving

  • onsdag 25. mai 2016
  • kl. 14-16
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Hvert år kommer det tusenvis av arbeidstakere med sin utenlandske arbeidsgiver til oppdrag i Norge. Det vil si at de er utstasjonerte. Nå er nye reguleringer underveis. Vil det føre til bedre vilkår for de ansatte og strengere kontroll med bedriftene?

 

Direktesending kommer ...

I vinter kom EU-kommisjonen med forslag til nytt utstasjoneringsdirektiv. Formålet med direktivet er blant annet å regulere lønns- og arbeidsvilkårene for utstasjonerte arbeidstakere.

Bestemmelser for hvordan direktivet skal håndheves er på vei til å bli gjennomført i Norge, gjennom det såkalte håndhevingsdirektivet.

På dette seminaret i Fafo Østforum ser på vi innholdet i de nye reguleringene, hva kan bety for utstasjonerte arbeidstakere og oppdragsgiverne, og om det blir lettere å kontrollere hva slags vilkår de tilbys.

Sentral spørsmål er:

• Skal utstasjonerte arbeidstakere ha minstelønn eller samme lønn som lokalt ansatte?
• Hvor lenge kan en utstasjonering vare?
• Blir det vanskeligere å drive med fiktiv utstasjonering? Det vil si at det ikke er noen aktivitet i hjemlandet.
• Blir det lettere å kontrollere lønnsslipper og arbeidstid?

 

Program

Velkommen og møteledelse ved Line Eldring, seniorforsker i Fafo

Innledninger og kommentarer ved

Kristin Alsos, forskningsleder Fafo. Lysark (pdf)
Ingrid Finsland, seniorrådgiver, Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Lysark (pdf)
Håkon Angell, advokat i LO. Lysark (pdf)

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Line Eldring, Fafo

 

Relevante lenker

Fafo Østforums faktaflak om håndhevingsdirektivet

EU-kommisjonens faktaflak om utstasjoneringsdirektivet

På programmet

kal

 
Kristin Alsos
, Fafo

ingrid finsland
Ingrid Finsland, ASD

haakon angell
Håkon Angell, LO

lel

 
Line Eldring
, Fafo 

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie