Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

  • kl. 14-16
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret ble det presentert helt nye tall om bedriftenes bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Undersøkelsen omfatter bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant.

Hva er bedriftenes behov for arbeidskraft? Hva slags tilknytningsform har arbeidstakerne? Vi fikk også svar på hva slags holdninger bedriftene har til allmenngjøring av tariffavtaler eller andre former for minstelønnsreguleringer. Fafo gjennomførte tilsvarende undersøkelser i 2006 og 2009, noe som gjør det mulig å se på utviklingen gjennom det siste tiåret.

Program

Velkomstinnlegg ved Jon Erik Dølvik, seniorforsker ved Fafo. Lysark (pdf)

Innledning
Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård presenterer resultatene fra bedriftsundersøkelsen. Lysark (pdf)

Innlegg og kommentarer ved
Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet
Siri Bergh, direktør arbeidsgiverpolitikk og HMS, Byggenæringens Landsforening (BNL)

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Jon Erik Dølvik, Fafo 

Ny publikasjon

Andersen, Rolf K. og Anne Mette Ødegård (2017), Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Fafo-notat 2017:10. Nettutgave (pdf 1791 kB)

Andre relevante publikasjoner

Andersen, Rolf K., Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård (2009), Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft. Fafo-rapport 2009:46. Nettutgave (pdf 1.35mb)

Dølvik, Jon Erik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård (2006), Grenseløst arbeidsliv? Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier etter EU-utvidelsen. Fafo-rapport 548. Nettutgave (pdf 987K)

 

På programmet

 jed
Jon Erik Dølvik, Fafo

roa
Rolf K. Andersen, Fafo

amo
Anne Mette Ødegård, Fafo

steinar krogstad 17
Steinar Krogstad, Fellesforbundet

siri bergh
Siri Bergh, BNL