Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

  • kl. 14.00–16.00
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Føler arbeidsinnvandrerne seg integrert på arbeidsplassene og i det norske samfunnet? At man ikke kan språket godt nok, og ofte har en løsere tilknytning til arbeidslivet, fører til lavere status på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig. Hvordan håndterer den enkelte arbeidsinnvandrer dette? Og hva kan bedriftslederne gjøre?

To ferske doktoravhandlinger om språk og tilhørighet samt en SINTEF-rapport om flerkulturelle byggeplasser er utgangspunktet for dette seminaret. Kamilla Kraft presenterte sin avhandling om språk på byggeplassene. Linda Marie Dyrlid fortalte om polske migranters opplevelser i Norge. Stine Skaufel Kilskar presenterte rapporten om flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen. Jon Horgen Friberg fra Fafo kommenterte.

Program

Velkommen, ved Anne Mette Ødegård, forsker i Fafo og prosjektleder for Fafo Østforum

Innlegg

Språk på byggeplassene, ved Kamilla Kraft, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO. Lysark (pdf)

Polske migranters opplevelser og erfaringer i Norge, ved Linda Marie Dyrlid, førstelektor ved institutt for sosialt arbeid ved NTNU. Lysark (pdf)

Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen, ved Stine Skaufel Kilskar, forsker ved SINTEF Teknologi og samfunn. Lysark (pdf)

Kommentar ved Jon Horgen Friberg, Fafo

Samtale med Leszek Lesiak, polsk bygningsarbeider og Aleksandra Fajfer Eriksen, Omega Accounting AS & Polish Connection

Spørsmål fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

______________________

5-25

På programmet

kamilla kraft Foto uio nadia frantsen
Kamilla Kraft, UiO
Foto: UiO/Nadia Frantsen

linda marie dyrlid
Linda Marie Dyrlid, NTNU

stine skaufel kilskar
Stine Skaufel Kilskar, SINTEF

leszek lesiak
Leszek Lesiak, 
polsk bygningsarbeider

aleksandra f eriksen
Aleksandra Fajfer Eriksen, Omega Accounting AS & Polish Connection

jhf2015
Jon Horgen Friberg, Fafo

amo
Anne Mette Ødegård, Fafo