Skip to main content
 

Forskningsprosjekt om emigrasjon fra Norge

25. oktober 2023

By- og regionforskningsinstituttet NIBR gjennomfører forskningsprosjektet EXITNORWAY. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, og omhandler de omtrent 30 000 personene som årlig emigrerer fra Norge.

Ved bruk av registerdata og kvalitative analyser, er målet med EXITNORWAY å undersøke et fenomen som årlig tar vekk tusener av relativt unge borgere fra det norske samfunnet, og som til gjengeld kan påvirke kompetansemangel, en stadig aldrende befolkning, og økonomiske og regionale forskjeller.

Prosjektet tar i hovedsak for seg fire forskningsspørsmål som i stor grad henger sammen:

  1. Hvilke kjennetegn har de som emigrerer fra Norge?
  2. Hvorfor forlater de Norge?
  3. Hvordan påvirker emigrasjonen det norske samfunnet?
  4. Hva er emigrantenes historier?

Prosjektperioden varer fra 2021 til 2025, og prosjektet ledes av Marianne Tønnessen ved NIBR.

En rekke verk er allerede blitt publisert gjennom prosjektet. Publikasjonene finner du en oversikt over her.

Nyhet