Vil begrense muligheten for trygdeeksport

  • 16. juni 2017

Hvert år utbetales det norske velferdsytelser for betydelige beløp til personer som oppholder seg i utlandet. Regjeringen varsler en rekke nye tiltak som vil begrense mulighetene til å ta med seg trygdeytelser ut av landet. Regjeringen vil ikke begrense folks mulighet til å ta med seg pensjoner og uføretrygd under utenlandsopphold.

Last ned St.meld. 40 (2016–2017) Eksport av norske velferdsytelser

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie