Skip to main content
 

Tom skal lede Fair Play Bygg og Anlegg Vestlandet

12. mai 2022

– Nå skal jeg ut på byggeplassene, bli bedre kjent med bransjen og bygge tillit slik at vi får gode tips om a-krim på Vestlandet, sier prosjektleder Tom Throndsen.

– Jeg har min yrkeserfaring fra politiet der jeg jobbet med organisert kriminalitet i 25 år, sier Throndsen som blant annet ledet seksjonene for etterretning og grensekontroll i Vest politidistrikt.

Prosjektlederen er godt vant til å vurdere kilder og tips.

– Fair Play lykkes fordi vi kontrollerer informasjon og tips som kommer inn. De interessante sakene sender vi videre til kontrolletatene, som har knappe ressurser. Holder tipsene god kvalitet, får vi tillit tilbake, så denne kontrollen er viktig for meg, sier prosjektlederen.

– Om kort tid er vår egen tipstjeneste igang. Jeg kan si at alle tips alltid vil bli behandlet fortrolig og anonymisert. De vil bli kvalitetssikret og ved mistanke om lovbrudd / uregelmessigheter vil disse bli videresendt til kontrolletatene, sier Throndsen.

Fair Play på plass i alle landsdeler. Throndsen er den syvende prosjektlederen i Fair Play Bygg Norge og Vestlandets første.

Les hele saken: Tom skal lede Fair Play Bygg og Anlegg Vestlandet (Byggmesteren, 12.05.22)
 

 
Nyhet