Skip to main content
 

Tarifforhandlinger i Danmark: særskilt boligtillegg for utenlandske arbeidstakere

07. mars 2023

Tirsdag 7. mars kom Dansk Industri og 3F til enighet om en tariffavtale som dekker godt over 80 000 bygningsarbeidere.

Avtalen innebærer blant annet en innføring av et særskilt boligtillegg på 25 danske kroner i timen per medarbeider som ikke bor i Danmark ved ansettelsen eller utstasjoneringens start. Tillegget kan betales i opptil 12 måneder. 

I tillegg inneholder avtalen økte minstelønnssatser, mulighet for firedagers arbeidsuker og mulighet til å spare opp uker til utdanning fra år til år.

Nyhet