Skip to main content
 

SUA hadde over 1 million henvendelser på 10 år

27. september 2018

I 2007 sto det første SUA-kontoret klart til å ta i mot utenlandske arbeidstakere. Hensikten med Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA) gjennom disse ti årene har vært, og er fortsatt, å legge til rette for at utenlandske arbeidstakere skal komme raskt i lovlig arbeid i Norge, skriver SUA i årsrapporten for 2017.

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) er et sted der Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. Det er per i dag fem sentre. Disse er lokalisert i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes. I årsrapporten presenteres tall for hvert av de dem sentrene.

lene s hagen– Servicesenteret gjør hverdagen enklere for utenlandske arbeidstakere, deres familier og arbeidsgivere, sier leder for SUA-senteret i Oslo, Lene Solheim Hagen, som har vært med siden starten.

På 10 år er over 450 000 søknader om arbeids- og oppholdstillatelser, EØS-registreringer, skattekort og melding om innflytting behandlet slik at arbeidsinnvandrere raskt har kommet ut i arbeidslivet. SUAs nettsider har informasjon på fem språk: norsk, engelsk, litauisk, polsk og russisk. Den mest typiske bruker av SUA er en arbeidstaker fra Polen eller Baltikum innen bygg og anlegg, og elektro.  

 

 
Nyhet