Skip to main content
 

Regjeringens reviderte strategi mot akrim: Reaksjoner fra partene

08. februar 2019

Regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet, som involverer hele ni departementer, blir i hovedsak godt mottatt av partene. Men også kritikk: flere etterlyser høyere tempo, og det påpekes at etatene får flere oppgaver uten at bevilgningene økes. Nedenfor kan du lese reaksjoner fra LO, NHO, BNL, Unio, YS og NTL.

LO: – For mye som skal «ses på»

– Det er litt for mange av tiltakene som skal utredes, vurderes og bli sett nærmere på. Det er synd, fordi en del gode tiltak skyves ut i tid, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

NHO: Utålmodig, men tilfreds

– Det er 28 milliarder som går tapt i samfunnet på grunn av svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. Mange av våre medlemsbedrifter sier at dette er så alvorlig at de lar være å investere og gå inn i bransjer, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

Les hele saken (ABC Nyheter, 05.02.19)

BNL etterspør større tempo og vilje til å følge opp

jon sandnes– BNL er fornøyd med at regjeringen har løftet bygge- og anleggsnæringen høyt opp i strategien, men nå må tempo og vilje til å følge opp bli tydeligere, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL. BNL er utålmodig både når det gjelder godkjenningsordningsordninger for bedriftene i byggenæringen og tiltak i privatmarkedet. – BNL mener vi må få på plass Forbrukerportalen for håndverkstjenester og tiltak som "Tett på" må gjøres landsdekkende. Ikke minst haster en ny Sentral godkjenning i samarbeid med partene, sier Jon Sandnes. Les hele saken (BNL / NTB Info, 05.02.19)

Unio er fornøyd med regjeringens satsing

ragnhild lied– Det er viktig at etatene som har eierskap til utfordringene skal utarbeide en felles forebyggende strategi mot arbeidslivskriminalitet. Og det er bra at organisasjonene i arbeidslivet blir invitert til delta i arbeidet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.  Som også mener det er klokt at flere aktuelle departementer er koblet på arbeidet slik at strategien er bredt forankret i regjeringen. Les hele saken (Unio, 05.02.19)

 

YS mener informasjonsdeling mellom offentlige etater er et viktig tiltak

erik kollerud foto terje bergersenYS-leder Eirik Kollerud synes regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet er en god strategi med mange nye virkemidler. Han mener tiltak må til i et arbeidsliv som blir stadig tøffere med økt konkurranse, omstillinger og usikkerhet, hvilket gir grobunn for useriøs virksomhet. Les hele saken (YS, 06.02.19)

 

NTL: – Ostehøvelkuttene motarbeider regjeringens strategi mot akrim

kjersti barsok– Det holder ikke å snakke om å styrke innsatsen mot arbeidskriminalitet, når man i realiteten svekker etatene som skal utføre jobben, sier NTL-leder Kjersti Barsok. – Regjeringen pålegger kontrolletatene nye oppgaver, uten at disse følges opp med nye midler, sier Barsok. Les hele saken (FriFagbevegelse, 08.02.19)

 

 

 
Nyhet