Skip to main content
 

Restriksjoner på innreise på grunn av korona drev etterspørsel etter maskinell behandling i været

  • 30. september 2021

PHARMAQ Fishteq vaksinerer settefisk i Norge, og vaskinerte i år 15 millioner flere fisk enn i fjor.

– Mange fiskeppdrettere slet må å få inn sine vanlige vaksinatører fra utlandet, og særlig fra Polen og Skottland på grunn av innreiserestriksjoner, sier Remy Kristian Oddøy, senior manager for vaksinerings-tjenester i PHARMAQ Fishteq.
Nyhet