Skip to main content
 

Representantforslag om å få helsepersonell med utdanning fra land utenfor EØS raskt i arbeid

28. mars 2023

Den norske helsesektoren opplever stor knapphet på arbeidskraft. Samtidig er et stort antall helsepersonell bosatt i Norge uten å få brukt sin kompetanse. For de som har tatt sin utdanning i land utenfor EØS-området, er veien for å få den godkjent i Norge er lang og kostbar.

Seher Aydar og Hege Bae Nyholt kommer derfor med et forslag for å få helsepersonell med utdanning fra land utenfor EØS raskt i arbeid.

Selv i de store byene har sykehusene og kommunene utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig personell til å drive forsvarlige helse- og omsorgstjenester. I 2022 brukte helseforetakene og kommunene over en milliard kroner hver på innleie av vikarer. Samtidig er veien til norsk autorisasjon er for mange uoversiktlig, byråkratisk, og kostbar. Eksempelvis koster fagprøven for leger nesten 50 000 kroner.

Aydar og Nyholt forslår at helsepersonell som er utdannet utenfor EØS og bosatt i Norge, får muligheten til å ta kostnadsfritt del i et løp som leder til kvalifisering til norsk autorisasjon, mot at de inngår avtale om arbeid i en angitt bindingstid ved offentlig sykehus eller i kommunehelsetjenesten.

Nyhet