Skip to main content
 

Ny strid om reglane for utanlandsk transport

  • 19. august 2023

Lønnstjuveri aukar presset mot utanlandske køyretøy. Regjeringa undersøkjer kor strenge dei kan vere.

I dag kan utanlandske lastebilar køyre tre kabotasjeturar i løpet av sju dagar etter at dei har kryssa grensa til Noreg.

Deretter må køyretøyet ut og «kjøle seg ned» i fire dagar, før det igjen kan ta på seg oppdrag innanfor norskegrensa.

Reglane følgjer av EUs mobilitetsdirektiv som vart innført i Noreg i 2020.

Fire år seinare bryggjar det opp til ny strid om reglane etter rapportar om at sosial dumping vrir varetransport over på vegane – stikk i strid med det norske målet om å få meir godstransport over på sjø og bane.

I eit nytt forslag krev Raudt at dagens reglar blir mellombels oppheva.

Nyhet