Skip to main content
 

Ny rapport viser at samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet er lovende

  • 29. november 2016

Konklusjonen i en ny kartleggingsrapport er at satsingen på tverretatlig samarbeid mellom statlige aktører i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet i store trekk er lovende og man har oppnådd noen viktige resultater. Last ned rapporten "Innsats mot arbeidslivskriminatlitet"

Se også: Felles innsats mot kriminelle i det offentlige arbeidslivet (Uni Research Rokkansenteret, 10.11.16)

Nyhet